Memberschaft an Training

2168338d60ba9d3640282ad413da6397764828_.png Am Prinzip huele mir Kanner vu 7 Joer un an de Veräin op. Et muss een sech awer net direkt engagéieren, mee mir proposéieren dass Dir  fir t'éischt puer Kéieren op den Training kucke kommt ob dat och Spaass mécht.

Eisen Training ass Dënschdes an Donneschdes. D'Kanner trainéiren vun 17:00 bis 18:30, déi Erwuessen trainéiren dono vun 18:30 bis 20:00.

 

216833a93802b31cf3e5b4f975c17a4e337cac_.png Nous acceptons les enfants à partir de l'âge de 7 ans. Cependant, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire tout de suite, nous vous suggérons de passer quelques fois pour voir si ça vous plaît.

Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 17h00 à 18h30 pour les enfants et de 18h30 à 20h00 pour les adultes et les adolescents, en fonction de leur niveau.

 

216833b626533881455d6f55166856160b03a3_.png We accept children from the age of 7. However, you don't have to sign up straight away, we suggest you drop in a few times first to see if it's suits for you.

Training takes place on Tuesdays and Thursdays from 5:00 pm to 6:30 pm for children and from 6:30 pm to 8:00 pm for adults and teenagers, depending on their level.

 

216833f27129b5ce64e867a9f08a7565fea130_.png Wir akzeptieren Kinder ab dem Alter von 7 Jahren. Dabei muss man sich aber nicht sofort einschreiben, sondern wir schlagen vor erstmal ein paar Mal im Training vorbeizuschauen um zu sehen ob das auch Spass macht.

Das Training findet dienstags und donnerstags von 17:00 bis 18:30 Uhr für Kinder und von 18:30 bis 20:00 Uhr für Erwachsene und Jugendliche statt, je nach Niveau.

 

 2168330f91fabc22f8c578da124d6dcbd9feca_.jpeg

14219216a2138823af4de3f1d85430a6693b6b_.png Hall Multisports Bridel
Rue F.-Chr. Gerden

 

De Comitee

Président d'honneur

Jean Ewen †

Présidente

Andrea Bjurström-Schmidt

Vice-Président

Eric Belche

Sécrétaire

Steve Glod

Sécrétaire adj.

Marie-Anne Bisdorff

Trésorier

René Fries

Membres

Claude Belche
Christophe Billot

Philippe Hein
Zlatko Rajcic

Palmares säit 2005

2005    Landesmeeschter Minimes

2011    Gewënner Coupe des Jeunes

2013    Landesmeeschter Cadets / Gewënner Kids-Cup

2014    Gewënner Teens-Cup

2015    Oppstieg an d'Nationale 1 (BDO TT League)

2018    Finalist Kids-Cup / Vize-Landesmeeschter Minimes

2019    Landesmeeschter Minimes

2020    Oppstieg an d'Nationale 1 (BDO TT League)

  

Dozou kommen 13 individuell Landesmeeschtertitelen a mir hu 4x de Gewënner bei nationale Critériumen gestallt.

Eisen Trainer Ismet

Eisen Trainer Zlatko

216833bf23486bcd1575c2fbc1f28dc376c778_.jpeg 

 

- C-License Coach with many years of experience as a coach for young players

- Member of the coaching staff of the FLTT (youth national squads)

- Former national player for Bosnia and participant at European and World Championships

- Former player in the Belgian Superdivision for Virton

- Player in the National 1 und 2 leagues in Luxembourg